Top Decor

Kontakt

ADRES FIRMY:

Floraland Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Strużanska 28

Stanisławów Pierwszy 05-126 Nieporęt

Tel.: +48 22 767 35 00 Fax: +48 22 767 35 01  

 

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS:0000392886   NIP: 536-19-08-663  REGON: 143797186

Nasze strony web zawierają linki na strony innych oferentów, które nie są przez firmę FLORALAND bezpośrednio czy pośrednio wspierane. FLORALAND nie ponosi odpowiedzialności za treści, które zawierają i nie identyfikuje się z ich wypowiedziami. Prawa autorskie do wszystkich tekstów i zdjęć zamieszczonych na www.floraland.pl, www.greenmill.pl, www.mastergrillparty.pl, www.top-decor.pl są zastrzeżone dla firmy FLORALAND, bez której zgody nie mogą być powielane, wykorzystywane lub rozpowszechniane publicznie. Naruszenie powyższego skutkować będzie odpowiedzialnością przewidzianą prawem. Zastrzeżone są wszelkie prawa, w tym także tłumaczenia. Wszelkiego rodzaju powielanie, kopiowanie, przygotowywanie mikrofilmów, rozpowszechnianie na różnego rodzaju nośnikach czy przechowywanie w bazach danych do dalszego przetwarzania możliwe jest tylko za uprzednią pisemną zgodą firmy FLORALAND. Nie ponosimy odpowiedzialności za pobrane manuskrypty, nośniki danych i obrazy, ilustracje jak również zdjęcia.

Dojazd do firmy: